23/05/2024
Pretraga

Tin Lemac

Rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Književni je teoretičar i kritičar, pjesnik, prozni pisac i urednik. Autor je preko stotinu znanstvenih i kritičkih članaka u važnoj tuzemnoj i regionalnoj književnoj (Republika, Zadarska smotra, Riječi, Kolo, Bdenje) i književnoznanstvenoj (Fluminensia, Umjetnost riječi, Nova Croatica, Croatica et Slavica Iadertina, Srpski jezik) periodici. Sudjelovao je na mnogo znanstvenih konferencija u zemlji i inozemstvu. Urednik je brojnih knjiga suvremenih hrvatskih i regionalnih pjesnika, te autor njihovih pogovora. Recenzira znanstvene radove za brojne tuzemne i inozemne publikacije i konferencijske zbornike, te uređuje časopis Republika. Njegovi znanstveni interesi tiču se stilistike poetskog teksta, a usmjerava ih filološki (poetike hrvatskoga pjesništva od 1945. do danas) i teorijski (problemska uporišta poetskog stila).
Živi i radi u Zagrebu.
Dosad objavljene knjige:
Autorsko, povijesno, mitsko (pjesnički diskurz Vesne Parun – teorija i interpretacija), Biakova, 2015. (teorijsko-interpretativna studija)
Poetičke simetrije u pjesništvu Josipa Pupačića (teorijsko-interpretativna studija), Biakova, 2017.
Stil pjesništva Anke Žagar (teorijsko-interpretativna studija), Biakova, 2018.
U ime Autora (Prolegomena za teoriju i stil ispovjedne lirike), Biakova, 2019. (teorijska rasprava)
U mreži stih I (zbornik ženskog pjesništva u regiji), ur. Tin Lemac, Shurapublications, Opatija, 2016.
U mreži stih II (zbornik ženskog pjesništva u regiji), ur. Tin Lemac, Shurapublications, Opatija, 2018.
U mreži stih III (zbornik ženskog pjesništva u regiji), ur. Tin Lemac, Shurapublications, Opatija, 2019.
Bubnjar, velika pjesma, Biakova, 2019.

booke.hr

U književnom časopisu booke.hr publici pružamo kvalitetne radove pjesnika, pisaca i književnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz Blitz vijesti, kritiku i kolumnu, našim ćemo gostima postavljati pitanja izbjegavajući standardne, po shemi vođene razgovore, te i na taj način promovirati kulturne vrijednosti, promicati ih i poticati svoju publiku na povezivanje, razvijanje dijaloga i razmjenu mišljenja.

Kontakt