20/09/2020
Pretraga

Željko Buklijaš

Željko Buklijaš rođen je 5. rujna 1955. u Zavojanu kraj Vrgorca. Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Živi i radi u Zagrebu.
Do sada je objavio knjige pjesama „Vježbe“, Jutro poezije, Zagreb, 2000. i „Kantarion“, Naklada Breza, Zagreb, 2014.
Zajedno je s pjesnikom Nikicom Krajinom priredio je „Antologiju Jutra poezije“, Jutro poezije, Zagreb, 2010. Poeziju objavljuje u raznim časopisima (Tema, Poezija, Gradina, Balkanski književni glasnik, Bagdala i td. ) i redovno je govori na javnim čitanjima.
Trenutno vodi pjesničku tribinu Jutro poezije u Zagrebu.

booke.hr

Na portalu booke.hr publici pružamo kvalitetne radove pjesnika, pisaca i književnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz Blitz vijesti, kritiku, kolumnu i zanimljivosti iz svijeta knjige naši će gosti odgovarati na katkad uvrnuta, neobična i politički nekorektna pitanja. Izbjegavat ćemo standardne, po shemi vođene razgovore, te i na taj način promovirati kulturne vrijednosti, promicati ih i poticati svoju publiku na povezivanje, razvijanje dijaloga i razmjenu mišljenja.