04/10/2023
Pretraga

Daniela Andonovska-Trajkovska

Rođena 03.02.1979. godine u Bitoli, R. Sjeverna Makedonija. Piše poeziju i prozu, književni je kritičar, doktor pedagoških nauka u području metodike i redovni sveučilišni profesor na Pedagoškom fakultetu u Bitoli (Univerzitet “Sv. Kliment Ohridski” – Bitolj) gdje predaje: Metodika nastave maternjeg jezika i književnosti, Metodika početnog čitanja i pisanja, Metodika kreativnog pisanja, Kritička pismenost, Metode socijalne interakcije, Metode socijalne intervencije, IKT u nastavi jezika i književnosti, Inovacije u nastavi, Multimedijski pristup nastave. Akreditiran mentor je i za magistarske i doktorske studije. Koosnivač je Univerzitetskog književnog kluba Denicija PFBT UKLO kao i Centra za književnosti, umjetnosti, kulture, oratorstvo i jezika na Pedagoškom fakultetu u Bitoli. Član je Makedonskog društva pisca (DPM), Društvo pisaca Bitoljski književen krug (BKK) i Makedonskog naučnog društva (MND) gdje je u ulozi predsjednice Uredničkog saveta. Član je uredničkog savjeta na Pedagoškom fakultetu u kome radi, glavni urednik je književnog časopisa „Rast“ (BKK), urednik međunarodnog časopisa „Savremeni dijalozi“ (MND), ciklus poetskih zbirki „Zbor vo zborot“ i nekoliko monografija. Pored naučnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu (preko 100), kourednik i autor je za međunarodnu stručnu publikaciju „Vodstvo vo obrazovanieto“ i Priručnik za obučuvanje vodači vo obrazovanieto“ (izd. Makedonije i Holandije, 2013) i autor je sveučilišnog udžbenika „Kritička pismenost” (2019).
Autor je 7 knjiga poezija: „Zbor za zborot“ (2014), “Poema za marginite” (2015), „Crna točka“ (2017), „Stapalki“ (2017), „Tri“ (2019), „Kuća na kontrasti“ (2019), „Elektronska krv“ (2019) i jedne prozne knige: „Kafe, čaj i crveno nebo“. Dobitnica je međunarodne nagrade Noside (Italija), Praznik na lipite 2018. od Makedonskog društva pisca, „Krste Čačanski“ za prozu (2019), Karamanov 2019. za poeziju (2019). Njena poezija je objavljivana u brojnim antologijama, književnim časopisima, a prevedena je na: engleski, srpski, hrvatski, bosanski, bugarski, albanski, romanski, poljski, kineski, arapski, talijanski, vietnamski i bengalski jezik.

booke.hr

U književnom časopisu booke.hr publici pružamo kvalitetne radove pjesnika, pisaca i književnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz Blitz vijesti, kritiku i kolumnu, našim ćemo gostima postavljati pitanja izbjegavajući standardne, po shemi vođene razgovore, te i na taj način promovirati kulturne vrijednosti, promicati ih i poticati svoju publiku na povezivanje, razvijanje dijaloga i razmjenu mišljenja.

Kontakt